Hlasování Lékař roku 2020

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci slavnostního večera 23. 9. 2021 v Praze