O anketě Lékař roku

Anketa Lékař roku je koncipována tak, aby zvýšila prestiž lékařského povolání  a zároveň dala pacientům i odborné veřejnosti  možnost ocenit nejen odborné, ale i lidské kvality těch, kteří pečují o naše zdraví. Také má posilovat dialog mezi lékaři a pacienty a zlepšit interakci mezi nimi. Odborná část si pak klade za cíl vyzdvihnout zejména výjimečné lékařské počiny jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska humanity, významné vědecké a výzkumné počiny, a také ocenit celoživotní přínos osobností z řad lékařů medicíně.


V anketě pacientů může veřejnost hlasovat ve třech kategoriích:

  • Lékař lůžkového zařízení - lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních
  • Praktický lékař - praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři
  • Lékař specialista - lékaři všech odborných ambulancí

Oceněni budou lékaři/lékařky s největším počtem hlasů ve své kategorii.

Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků (formulářů) v elektronické formě, hlasuje se na webové stránce www.lekarroku.cz.


V anketě odborníků budou lékaři nominováni odbornými a zájmovými organizacemi a následně dále vybráni komisí sestavenou z odborníků pod hlavičkou Unie pacientů ČR. Mohou získat tato ocenění:

  • Jeseniova cena - oceněn bude lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně.
  • Hippokratova cena - oceněn bude lékař, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.
  • Lékař s celoživotním přínosem v medicíně - oceněn bude lékař s celoživotním přínosem v medicíně.