Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2021

Lékaři zvoleni pacienty nejvyšším počtem hlasů:

MUDr. Eva Kaňová

Vítěz kategorie Praktický lékař

(praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři)

Ordinace praktického lékaře Štíty Kaňová s.r.o.

MUDr. Ivana Schwarzbacherová

Vítěz kategorie Lékař lůžkového zařízení

(lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři lůžkových oddělení)

chirurg, I. chirurgická klinika I. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha

MUDr. Petr Koťátko

Vítěz kategorie Lékař specialista

(lékaři všech odborných ambulancí)

Vedoucí lékař ambulance a dětské pneumologie, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK
V odborné části jsou oceněni:

Prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

Jeseniova cena

(určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně)

Hlavní lékař v oboru interní lékařství - hematologie, I. interní klinika - klinika hematologie VFN a I. LF UK v Praze

Nové prognostické a predikativní ukazatele u pacientů s lymfomem z plášťových buněk při diagnóze a průběhu léčby.

MUDr. Jindřich Macoun

Hippokratova cena

(určena pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti)

praktický lékař, Ordinace praktického lékaře v Sobotce

Pan doktor Macoun během své praxe projevuje vždy mimořádnou míru empatie a hlubokého vztahu ke svým pacientům. Vždy vidí především lidskou stránku osobnosti v celé její šíři, zná vztahy v rodině, charakter pacienta, jeho pracovní i sociální zařazení ve společenství malého města a přilehlých vesnic.

Praxi provozuje od roku 1974 a svým pacientům se věnuje i po odchodu do důchodu, supluje v návštěvní službě a pomáhá s administrativou v ordinaci. Odborně zastřešuje Sdružení domácí péče odborných zdravotních sester pro seniory a těžce nemocné v domácí péči.

Hippokartova cena je MUDr. Jindřichu Macounovi udělena za celoživotní lidský přístup ke svým pacientům, jímž bez nadsázky věnoval 60 let svého života.

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně

Jeho pracovní zaměření vyplývá z kvalifikace ve vnitřním lékařství, se zvláštním zřetelem k podoboru hematologie. Od poloviny sedmdesátých let se systematicky věnuje též problematice onkologické, zejména protinádorové chemoterapii. Patří k zakladatelům této disciplíny u nás a již v roce 1974 publikoval první monografii věnovanou této problematice. Organizoval řadu domácích i mezinárodních konferencí a aktivně pracoval v odborných společnostech (hematologické, chemoterapeutické a onkologické).

Publikoval dvacet monografií (10× jako jediný autor, 10× jako hlavní autor a editor, respektovaná učebnice Vnitřní lékařství vyšla ve čtyřech vydáních). Spoluautorsky se podílel na několika dalších monografiích. V odborných časopisech publikoval více než 300 sdělení (45 v zahraničních časopisech). Je autorem a spoluautorem řady učebních textů pro mediky, bakaláře a zdravotnické školy.

Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc. je nositelem několika desítek odborných i společenských ocenění za vědeckou a publikační činnost.

Nadační fond Mathilda

Zvláštní ocenění

Posláním nadačního fondu je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďuje se jednak na projekty, které napomáhá vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívá k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. V neposlední řadě se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými pomocníky. Vytváří i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

V případě dotazů nebo zájmu o bližší informace o oceněných nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz