Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2011

Praha, 5. dubna 2012 – Více než 80000 hlasujících pacientů rozhodlo o vítězi 4. ročníku ankety Lékař roku, pořádaného občanským sdružením Unie pacientů ČR. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 5. dubna 2012 na Nové scéně Národního divadla v Praze.

Loňský 4. ročník se setkal s velkým zájmem veřejnosti.

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Ministr Leoš Heger

Osobní záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr zdravotnictví

Lékaři roku 2011 zvolení pacienty:

MUDr. DALIBOR STOSZEK

MUDr. DALIBOR STOSZEK

Lékař roku 2011 - vítěz kategorie praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři

Praktický lékař z Hořic v Podkrkonoší

Patronem ocenění - Hartmann-RICO a.s.

MUDr. MICHAL TUREK

MUDr. MICHAL TUREK

Lékař roku 2011 - vítěz kategorie lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních

Primář porodnicko-gynekologického odd. z Nemocnice Písek

Patronem ocenění - HealthCare Institut o.s.

MUDr. Petr Kultan

MUDr. Petr Kultan

Lékař roku 2011 - vítěz kategorie lékaři všech odborných ambulancí

Lékař gastroenterologické ambulance 
z Karvinské hornické nemocnice

Patronem ocenění – portál uLékaře.cz

MUDr. JAN TRACHTA

MUDr. JAN TRACHTA

Lékař roku 2011 - Hippokratova cena

Z Fakultní nemocnice Motol, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Oddělení dětské chirurgie

Hippokratovu cenu získává MUDr. JAN TRACHTA za práci v neziskové organizací LÉKAŘI BEZ HRANIC na níž se podílí již řadu let, zúčastnil se několika misí ve jménu lékařské etiky a Hippokratovy přísahy, v konfliktních a nestabilních oblastech přináší základní a život zachraňující zdravotní péči lidem, kteří k ní nemají přístup.

Nominován humanitární neziskovou organizací LÉKAŘI BEZ HRANIC

Patronem ocenění – tisková agentura Mediafax

MUDr. MICHAL DUBSKÝ

MUDr. MICHAL DUBSKÝ

Lékař roku 2011 - Jeseniova cena je určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně

Doktorand Centra diabetologie z Institutu klinické a experimentální medicíny, který získává cenu za práci, která se týká použití kmenových buněk v léčbě ischemie dolních končetin. Je významným členem kolektivu podiatrie Kliniky diabetologie vedený prof. MUDr. Alexandrou Jirkovskou CSc.

Patronem ocenění - Čtrnáctideník vlády ČR Veřejná správa

Prof. MUDr. Radana Königová, Ph.D.

Prof. MUDr. Radana Königová, Ph.D.

Lékař roku 2011 – cena za celoživotní přínos medicíně

Z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – klinika popáleninové medicíny za přínos v oblasti plastické chirurgie a popáleninové medicíny.

Patronem ocenění - Hartmann-Rico a.s.

LÉKAŘI BEZ HRANIC
(Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s.)

LÉKAŘI BEZ HRANIC

Lékař roku 2011 - ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ UNIE PACIENTŮ ČR

Ocenění převzal ředitel české kanceláře, pan Pavel Gruber

Získávají zvláštní ocenění za humanitární pomoc v oblasti přírodní katastrofy zemětřesení v Turecku v listopadu 2011 a za další projekty ve válkami sužovaných oblastech a projekty lékařské pomoci v rozvojových zemích. Za svou práci na poli humanitární pomoci byli Lékaři bez hranic v roce 1999 oceněni Nobelovou cenou za mír.