Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2012

Praha, 30. dubna 2013 – Více než 83 000 hlasujících pacientů rozhodlo o vítězi 5. ročníku ankety Lékař roku, pořádaného občanským sdružením Unie pacientů ČR. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 30. dubna 2013 na Nové scéně Národního divadla v Praze.

Letošní 5. ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

MUDr. Oldřich Blanář

MUDr. Oldřich Blanář

Vítězem kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři se stal praktický lékař působící v Kloboukách u Brna.

Patronem ceny byla společnost HARTMANN-RICO a.s.

MUDr. František Petřík

MUDr. František Petřík

Vítězem kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních se stal chirurg Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Patronem ceny byla společnost HealthCare Institute, o.s.

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Vítězem kategorie Lékaři všech odborných ambulancí se stal vedoucí lékař Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice na Homolce.

Patronem ceny byl internetový server uLékaře.cz.

V odborné části ankety byli oceněni:

Prim. MUDr. Čestmír Kalík

Prim. MUDr. Čestmír Kalík

Hippokratova cena - ocenění určené lékaři, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti, bylo uděleno primáři Okresní stanice záchranné služby v Příbrami, jednomu ze zakladatelů sekce Urgentních příjmů při České společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Patronem ceny byla společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic, s.r.o.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Jeseniova cena - cenu určenou lékaři s největším přínosem pro pokrok v medicíně získal přednosta Kardiocentra při Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) za unikátní operaci, která se týká inovace při použití dvou srdečních podpor Heartmate-II jako totální náhrady lidského srdce bez možnosti standardní léčby.

Patronem ceny byl časopis Ministerstva vnitra České republiky Veřejná správa.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru neurochirurgie si odnesl tento vynikající neurochirurg, laureát ceny Jana Evangelisty Purkyně 2012 a autor odborných monografií: Poranění míchy, Mozkové krvácení hypertoniků a Věcná chirurgie.

Patronem ceny byla společnost HARTMANN-RICO a.s.

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR obdrželo Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole pod vedením primáře MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D.

Partneři ankety Lékař roku 2012:

Hlavní partneři:

  • HARTMANN-RICO a.s.
  • Takeda Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Mediální partneři:

  • MEDIAFAX
  • Hospodářské noviny
  • Časopis Ministerstva vnitra České republiky Veřejná správa
  • HealthCare Institute

Realizační partneři:

Fotografie z vyhlášení ankety Lékař roku 2012

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví České republiky.

MUDr. Oldřich Blanář

MUDr. Oldřich Blanář, vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři, přebírá cenu od zástupce hlavního partnera ankety Lékař roku 2012 paní Bc. Sylwie Říhoškové, manažerky korporátní komunikace HARTMANN-RICO a.s.

MUDr. František Petřík

MUDr. František Petřík, vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních, přebírá cenu od pana Daniela Vavřiny - předsedy představenstva občanského sdružení HealthCare Institut.

Doc. MUDr. Vít Petrů

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí, při slavnostním předávání cen.

Prim. MUDr. Čestmír Kalík

Prim. MUDr. Čestmír Kalík, držitel Hippokratovy ceny za činy lidskosti, přebírá cenu, od zástupce hlavního partnera ankety Lékař roku 2012 pana Mgr. Stanislava Šmerdy – manažera obchodní jednotky společnosti Takeda Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., držitel Jeseniovy ceny pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně, přebírá cenu od šéfredaktora pana Jiřího Reichla, patronem ocenění je Čtrnáctideník vlády ČR Veřejná správa.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st., držitel Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru neurochirurgie, při převzetí ceny.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (vlevo) a prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st. (vpravo)

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (vlevo) a doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. (uprostřed).

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Lubomír Brabec

Na slavnostním vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2012 vystoupil český kytarový virtuos Lubomír Brabec.

Staroměstský Dixieland

Staroměstský Dixieland.