Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2018

Praha, duben 2019 – Pacienti rozhodli o vítězích 11. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky. Letošní ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 19.00 hod. v Praze.

Pacienti vybrali svého nejoblíbenějšího lékaře

Lékaři zvoleni největším počtem hlasů:

MUDr. Jaromír Kánský

Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, společnost OPL, spol. s r.o., Hrochův Týnec.

MUDr. Tomáš Šebek

Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních – Lékař u lůžka.

Chirurgické oddělení nemocnice Na Františku, zaměření na laparoskopické operace a traumatologii.

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová

Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí - Lékař specialista.

Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Privátní ortopedická ambulance Jesenice, Praha-západ.

Jako první v jedenáctileté historii ankety Lékař roku obhájila paní MUDr. Mgr. Monika Frydrychová ve volbě pacientů vítězství!

Odborníci ocenili osobnosti z řad lékařů

V odborné části ankety byli oceněni:

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

Jeseniova cena - určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně. Ocenění uděleno za prováděné unikátní operace transfuzního syndromu.

Porodník, gynekolog a vedoucí Centra fetální medicíny a zároveň zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha 4 – Podolí.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Hippokratova cena - ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti. Ocenění uděleno za celoživotně vřelý, laskavý a přívětivý přístup k pacientům.

V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech IKEM (pacienti s nezvratným selháním ledvin, transplantační program) a jako sekundární lékař pracuje v Psychiatrické nemocnici v Praze 8 Bohnicích a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu.

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně.

V současné době působí v prestižním celosvětovém centru léčby rakoviny PROTON THERAPY CENTER v Praze jako hlavní klinický onkolog.

Přední česká onkoložka, která se specializuje na rakovinu prsu a mužských pohlavních orgánů, má pověst razantní a přímočaré odbornice. Ještě v dobách, kdy bylo zvykem diagnózu pacientovi tajit, prosazovala otevřenost. Drží se hesla, že čím víc nemocný ví, tím víc spolupracuje. Publikuje, přednáší a léčí. Je zakladatelkou onkologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, které dnes patří na špičku v oboru. I díky ní je dnes u nás diagnostika a léčba rakoviny prsu na světové úrovni.

V případě dotazů nebo zájmu o bližší informace o oceněných nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz