Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2013

Praha, květen 2014 – Pacienti rozhodli o vítězích již 6. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Letošní 6. ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

MUDr. Martina Raková

Ordinace praktického lékaře Brno – Slatina.

Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři.

Prim. MUDr. Robert Kučera, MBA

Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích.

Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních.

MUDr. Tomáš Brabec

Interní ambulance, Vojenská nemocnice Brno.

Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí.

V odborné části ankety byli oceněni:

MUDr. Eva Tauchmannová

Hippokratova cena - ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.

Lékařka-anestezioložka, získala ocenění za dlouhodobou práci při poskytování před-nemocniční a nemocniční neodkladné péče, jako primářka Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici v Semilech a lékařka výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zachránila nespočet lidských životů.

MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Jeseniova cena - určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Je vedoucím týmu odborníků, který zkoumá mechanismy vzniku epileptických aktivit v lidském mozku. Jejich poznatky přispívají k prevenci a léčbě této závažné nemoci, kterou v Česku trpí přibližně 75 000 lidí.

Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru mikrobiologie a imunologie.

Člen Učené společnosti České republiky, přes třicet let předseda redakční rady Acta Univ. Carolinae Medica, člen etické komise Akademie věd České republiky, člen vědecké rady Státního zdravotního ústavu v Praze.

Za svůj život byl mnohokrát oceněn - v roce 1985 získal Purkyňovu stříbrnou medaili, v roce 1990 zlatou plaketu Jana Evangelisty Purkyně, v roce 1998 Jubilejní medaili UK a řadu dalších cen a ocenění.