Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2015

Praha, květen 2016 – Pacienti rozhodli o vítězích již 8. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Letošní 8. ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

MUDr. Miloslav Michek

Praktický lékař pro dospělé. Poliklinika Kaplice.

Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři.

Prim. MUDr. Pavel Černý

Lékař u lůžka. Krajská nemocnice Liberec, gynekologicko-porodnické oddělení.

Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních.

MUDr. Jiří Holubář

Lékař specialista. Ordinace odborného lékaře chirurga, Poliklinika Plaňanská 1, Praha 10.

Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí.

V odborné části ankety byli oceněni:

MUDr. Daniela Marková

Hippokratova cena - ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.

Vedoucí lékařka a spoluzakladatelka Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Jeseniova cena - určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Gastroenterolog, Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava.

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN

Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru nefrolofie.

Přednosta kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty UK, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR:

Nadace DOBRÝ ANDĚL

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných a jejich rodinám i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky na dlouhodobou léčbu závažných onemocnění a další výdaje s léčbou spojené. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí zakladatelů nadace a dalších filantropů.