Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2014

Praha, květen 2015 – Pacienti rozhodli o vítězích již 7. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Letošní 7. ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

MUDr. Ludmila Eleková

Praktická lékařka pro dospělé. Praha 4 - Chodov.

Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři.

As. MUDr. Jan Kluh

Lékař u lůžka. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.

Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních.

MUDr. Luboš Tamele

Lékař specialista 2014. Ordinace pro klinickou imunologii a alergologii.

Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí.

V odborné části ankety byli oceněni:

MUDr. Pavlína Marková – S.M. Přemysla, SCB

Hippokratova cena - ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.

Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského. Vedoucí oddělení lůžek následné péče a oddělení paliativní péče.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

Jeseniova cena - určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Ústav péče o matku a dítě Praha 4 Podolí, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Nositel Národní ceny vlády České republiky a Akademie věd České republiky - Česká hlava 2014. Vědecká práce - ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu.

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně v oboru patologické anatomie.

Ústav patologie 1.LF UK a VFN. Vedoucí katedry patologické anatomie IPVZ.