Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2009

Lékaři roku 2009 zvolení pacienty:

MUDr. Yvona Kotroušová

Praktický lékař - vítězem kategorie praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři se stala praktická lékařka z jihočeské Blatné.

Prof. MUDr. Jan  Pirk, DrSc.

Lékař lůžkového zařízení - vítěz kategorie lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních. Chirurg IKEM, Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

Doc. MUDr. Stanislav Czudek

Lékař specialista - vítěz kategorie lékaři všech odborných ambulancí. Přednosta chirurgického oddělení Mendelova onkologického centra, Nový Jičín.

Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Jesseniova cena (lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně). Docent Laboratoře molekulární genetiky, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.lékařské fakulty University Karlovy. Nominován FN v Motole.

MUDr. Mojmír Mrva

Hippokratova cena (lékař, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti). Chirurg ambulance Vojenské nemocnice Brno. Nominován Ministerstvem obrany ČR.

MUDr. Josef Nováček

Ocenění za celoživotní přínos v medicíně. Pediatr působící za bosenské války jako dětský lékař v Mostaru a Blagaji, dlouholetý člen Českého a Slovenského výboru pro UNICEF a první předseda Českého výboru pro UNICEF. Nominován UNICEF ČR.

Program MEDEVAC

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR. Humanitární program, který pomáhá vážně nemocným dětem z oblastí postižených válkou či přírodní katastrofou. Na tomto programu se podílejí:

  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Společné operační centrum Ministerstva obrany ČR
  • Občanské sdružení Berkat
  • Arcidiecézní Charita Praha
  • Ministerstvo vnitra ČR

Foto z vyhlášení ankety Lékař roku 2009

prim. Mudr. Robert Kučera

Místopředseda Unie pacientů ČR, prim. MUDr. Robert Kučera (vlevo) a moderátor Mgr. Jaroslav Hořejší.

Jiří Hlaveš

Předseda Unie pacientů ČR, Jiří Hlaveš (vlevo).

prof. MUDr. Jan Pirk DrSc.

Prof. MUDr. Jan Pirk DrSc., vítěz kategorie Lékař lůžkového zařízení - lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních (vlevo).

Patronem ceny byla společnost PRAHA – Český rozhlas 2.

MUDr. Yvona Kotroušová

MUDr. Yvona Kotroušová - vítězka kategorie praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři, praktická lékařka z jihočeské Blatné.

Hlavním partnerem a patronem ceny byla společnost HARTMANN-RICO, a.s.

MUDr. Yvona Kotroušová přebírá plaketu

MUDr. Yvona Kotroušová přebírá plaketu od hlavního partnera a patrona ocenění Ing. Stanislava Jančíka, marketingového ředitele společnosti HARTMANN-RICO, a.s.

Doc. MUDr. Stanislav Czudek

Synové vítěze přebírají plaketu za Doc. MUDr. Stanislava Czudeka, vítěze kategorie Lékař specialista - lékaři všech odborných ambulancí.

Patronem ceny byla společnost DNES.

1. Pražský hradní orchestr

Z vystoupení 1. Pražského hradního orchestru.

Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. (vlevo), přebírá Jesseniovu cenu - lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Patronem ceny byla společnost MEDICAL TRIBUNE.

Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. (vlevo).

MUDr. Mojmír Mrva (vlevo)

MUDr. Mojmír Mrva (vlevo) přebírá Hippokratovu cenu pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.

Patronem ceny byla společnost EURO AWK.

MUDr. Mojmír Mrva

MUDr. Mojmír Mrva (vlevo).

MUDr. Josef Nováček

MUDr. Josef Nováček (vpravo) přebírá Ocenění za celoživotní přínos v medicíně.

Hlavním partnerem a patronem ceny byla společnost HARTMANN-RICO, a.s.

MUDr. Josef Nováček (vlevo)

MUDr. Josef Nováček (vlevo).

Skupinová fotografie vítězů

Skupinová fotografie vítězů.