Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2020

Lékaři zvoleni pacienty nejvyšším počtem hlasů:

MUDr. Marcela Peremská

Vítěz kategorie Praktický lékař

(praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři)

praktická lékařka pro děti a dorost, Mediclinik, pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost Teplice

MUDr. Hynek Canibal

Vítěz kategorie Lékař lůžkového zařízení

(lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři lůžkových oddělení)

dětský kardiolog, primář, Dětské-Stanice JIP; LPS pro děti a dorost, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

MUDr. Petr Plasgura

Vítěz kategorie Lékař specialista

(lékaři všech odborných ambulancí)

urolog, Urologie s.r.o. Frýdek-Místek

V odborné části jsou oceněni:

MUDr. Zdeněk Stárek, PhD.

Jeseniova cena

(určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně)

Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno

Český patent a užitný vzor (tj. ochrana poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti, a která jsou průmyslově využitelná), jsou nejnovější výsledky práce vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Nová řešení pomůžou zejména pacientům se srdeční arytmií a při včasnější diagnóze několika typů onkologických onemocnění. Na vynálezu střídavého elektroporačního generátoru se velkou měrou podíleli vědci z týmu Intervenční srdeční elektrofyziologie pod vedením MUDr. Zdeňka Stárka, Ph.D. Pro léčbu srdečních arytmií, tedy ablaci (doslova odizolování) abnormální srdeční tkáně, se v současnosti standardně používá termální radiofrekvenční energie, kdy ale hrozí poškození okolních struktur, např. jícnu.

MUDr. Martina Vrublová

Hippokratova cena

(určena pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti)

anesteziologie a intenzívní medicína, Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.

Hippokartova cena byla MUDr. Martině Vrublové udělena za unikátní přístup k malým pacientům a jejich rodinám. Za péči poskytovanou dětem, které si samy nevybraly život s handicapem, které si samy nevybraly těžkou nemoc, které si krutý osud vůbec nezaslouží. Zároveň paní doktorka podává pomocnou ruku i jejich rodinám, jenž se s tíživou situací musí nějak vyrovnat, a kteří si přejí jediné – spokojený a plnohodnotný život pro své děti.

Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně

Nestor českých porodníků profesor MUDr. Antonín Doležal, DrSc. dostává ocenění v plné pracovní i tvůrčí aktivitě. Je to lékařský darwinista, volnomyšlenkář, přírodovědecký materialista, milovník výtvarného umění, humanista nenávidějící ušlechtilá žvanění, člověk bezmezně oddaný svému povolání. Je renesanční osobností. Zabýval se převážně porodnictvím, šest desítek let pracoval v porodnici v Praze 2 u Apolináře, kde vedl porodnické oddělení.

V případě dotazů nebo zájmu o bližší informace o oceněných nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz