Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2016

Praha, duben 2017 – Pacienti rozhodli o vítězích již 9. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky.

Letošní 9. ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti.

Lékaři zvolení největším počtem hlasů:

MUDr. Alena Štáhlichová

MUDr. Alena Štáhlichová MUDr. Alena Štáhlichová MUDr. Alena Štáhlichová

Praktická lékařka Klatovy.

Vítěz kategorie Praktický lékař pro dospělé.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Prof. Miroslav Ryska CSc. Prof. Miroslav Ryska CSc. Prof. Miroslav Ryska CSc.

Přednosta Chirurgické kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních.

MUDr. Pavlína Lisá

MUDr. Pavlína Lisá MUDr. Pavlína Lisá MUDr. Pavlína Lisá

Fakultní nemocnice Motol, ambulance pro intersticiální plicní nemoci.

Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí.

V odborné části ankety byli oceněni:

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Oddělení úrazové chirurgie FN Olomouc. Primář oddělení, vedoucí Traumacentra Fakultní nemocnice Olomouc.

Hippokratova cena - ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti. Nominace Centrum Paraple, o.p.s.

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

Primář Kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce Praha.

Jeseniova cena - ocenění určeno pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně.