Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2017

Praha, duben 2018 – Pacienti rozhodli o vítězích 10. ročníku ankety Lékař roku, kterou každoročně vyhlašuje Unie pacientů České republiky. Letošní ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo ve čtvrtek 19. dubna 2017 od 19.00 hod. v Praze.

Pacienti vybrali svého nejoblíbenějšího lékaře

Lékaři zvoleni největším počtem hlasů:

MUDr. Jana Pilařová

Vítěz kategorie Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři.

Provozuje samostatnou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Litomyšli.

Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Vítěz kategorie Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních – Lékař u lůžka.

Přednosta Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice Motol.

MUDr. Mgr. Monika Frydrychová

Vítěz kategorie Lékaři všech odborných ambulancí - Lékař specialista.

Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Odborníci ocenili osobnosti z řad lékařů

V odborné části ankety byli oceněni:

MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.

Hippokratova cena - ocenění je určeno pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.

Onkolog – paliativní medicína, Masarykův onkologický Ústav, Brno.

Vedoucí lékař ambulance podpůrné a paliativní onkologie KKOP MOU Brno (první ambulance paliativní medicíny v rámci nemocnice v ČR), cíleně pomáhá v oblastech léčby nádorové bolesti, Paliativní péče v onkologii, Etické a právní aspekty zdravotní péče v závěru života, v Organizaci paliativní péče ve zdravotnickém systému ČR, Vzdělávání v paliativní péči. Je autorem mnoha odborných publikací.

Prim. MUDr. Jitka Vydrová

Jeseniova cena - určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně. Ocenění uděleno mimo jiné za novou zobrazovací metodu pro včasné odhalení rakoviny hlasivek.

Ředitelka a jednatelka, Poliklinika Opatovská - jedna z posledních poliklinik výhradně v českých rukou.

MUDr. Jitka Vydrová, odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie, se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Podařilo se jí ve své práci propojit dva své celoživotní zájmy - medicínu a hudbu. Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, externě přednáší fyziologii a patologii hlasu na vysokých školách pedagogického směru. Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a na pěveckém oddělení konzervatoře Jana Deyla.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA

Ocenění za celoživotní přínos medicíně.

Přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, je náměstkem ředitele této nemocnice pro vědu a výzkum.

Prof. Arenberger je jeden z nejuznávanějších českých i evropských dermatovenerologů.  Kromě českých klinik pracoval i několik let na mnichovské dermatologické klinice a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Habilitoval v roce 1993 ve svých 35 letech a profesorem se stal v roce 2001. Je předsedou České dermatovenerologické společnosti a místopředsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále je prezidentem Dermatologického boardu Evropské unie lékařských specialistů. Je členem vědeckých rad českých i zahraničních institucí a odborných periodik i čestným členem odborných společností v Čechách, Německu, Rakousku a USA. Jeho klinické práci dominuje psoriáza a kožní nádory. Je duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu. Napsal více než 300 odborných prací v domácím i zahraničním odborném tisku, prezentoval několik stovek přednášek na tuzemských i mezinárodních odborných fórech a je známým popularizátorem medicíny v našich médiích.

Šance Olomouc o.p.s.

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR

V rámci 10. ročníku ankety Lékař roku bylo organizaci uděleno Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR jako poděkování za dlouholetou aktivní pomoc dětským onkologickým pacientům a získávání dárců do registru kostní dřeně.

V případě dotazů nebo zájmu o bližší informace o oceněných nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz