Vyhlášení výsledků ankety Lékař roku 2022

Lékaři zvoleni pacienty nejvyšším počtem hlasů:

MUDr. Jan Toman

Vítěz kategorie Praktický lékař

(praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři)

praktický lékař pro děti a dorost, Poliklinika U stadionu, Mladá Boleslav

MUDr. Milena Zdvořilá

Vítěz kategorie Lékař lůžkového zařízení

(lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři lůžkových oddělení)

neuroložka, Krajská zdravotní a.s. - Chomutov

Prim. MUDr. Radan Havlík, PhD.

Vítěz kategorie Lékař specialista

(lékaři všech odborných ambulancí)

foniatr, AUDIO-Fon centr Brno, s.r.o.
V odborné části jsou oceněni:

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Jeseniova cena

(určena pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně)

hematolog, Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

Jeseniova cena je Prof. MUDr. Janu Starému, DrSc. udělena za projekt:
Biologie a imunopatologie selhání kostní dřeně a kombinované autoimunitní cytopenie (Evansova syndromu) u dětí, který vedl k objasnění nových genetických příčin selhání krvetvorby a anémie u dětí a umožnil zavedení nových diferenciálně diagnostických a léčebných postupů u těchto pacientů.

MUDr. Andrea Pekárková

Hippokratova cena

(určena pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti)

všeobecná lékařka, Ordinace pro chudé Armády spásy Praha - Holešovice

Hippokratova cena je MUDr. Andree Pekárkové udělena za dlouhodobou péči o lidi bez domova, kdy svůj přístup k těmto lidem zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii. Přináší jim naději, důstojnost, pocit rovnosti a mnohdy teprve až ve druhé řadě ošetření.

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně

neuroložka, 1. LF UK Praha

Od roku 1971 působí na Neurologické klinice 1. LF UK, jíž byla v letech 1997-2006 přednostou. Od roku 2006 do roku 2011 byla vedoucím lékařem dětského oddělení téže kliniky. Dosud je vědeckým a pedagogickým pracovníkem 1. LF UK s úvazkem ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

V případě dotazů nebo zájmu o bližší informace o oceněných nebo zájmu o rozhovory s oceněnými lékaři nás neváhejte kontaktovat.

Jiří Hlaveš
předseda Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 505 365
jiri.hlaves@uniepacientu.cz

Daniela Musilová
sekretariát Unie pacientů ČR
tel.: +420 603 323 664
uniepacientu@email.cz